Meie motiveeritud treenerid ootavad teid!

Meie professionaalne treenerite meeskond, kes pakub kvaliteetset ja pühendunud treeningud Rakveres, Kundas, Aseris ja Tapal.

Treenime üheskoos, võidame üheskoos!

Meie meeskond koosneb kogenud ja pühendunud treeneritest, kes on spordi valdkonnas mitmeid aastaid tegutsenud. Iga treener on pühendunud õpilaste juhendamisele ja nende individuaalse potentsiaali arendamisele.

Marko Levtšenko

Võitluskunstide treener

Kogenud taekwondo treener, kes inspireerib ja juhendab meie võistlejaid professionaalselt.
EKR 5, kutsetunnistus nr.: 203304
ETF juhatuse liige
KT kohtunik 1
4. Dan WT Taekwondo

Marina Karamkova

Ujumise treener

Ujumise ekspert, kes arendab meie õpilaste ujumisoskusi. Treeneri kõrgharidus, spetsialiseerumine ujumine.

Anete Alice Orumaa

Auliige, treener.

Kogenud taekwondo sportlane, kes inspireerib ja juhendab meie võistlejaid professionaalselt nii taekwondos, kui ka fitnessis.
KT kohtunik 1
1. Dan WT Taekwondo

Ronald Smorodin

Võitluskunstide treener

Võitluskunstide ekspert, kes arendab meie õpilaste enesekindlust, oskusi ja distsipliini.
nooremtreener EKR 4, nr.: 203305
Laagrikasvataja, EKR 4, nr.: OT009699
KT kohtunik 1
2. Dan WT Taekwondo

Viktoria Šutova

Rühmatreener

Rühma- ja personaaltreener, kes aitab meie liikmetel oma füüsilise vormi eesmärke saavutada. Massöör.
nooremtreener EKR 4, nr.: 203306
KT kohtunik 1

Liitu meiega!

Abitreener

Liitu meie tiimiga!

Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele on treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Samuti on treeneri puhul oluline treenerite eetikakoodeksi järgimine ning oskus olla treenitavatele eeskujuks.

Eestis on treeneritele kutseandja Eesti Olümpiakomitee. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

www.treenerikutse.ee

www.eok.ee